haber arşivi basına özel
Toto Banner İdda Marina Banner MArtı Marina Banner Pegasus
    
İlişiksiz Belgesi Bedeli

Sporcu Lisans, Tescil ve Vize Talimatı’nın 12. maddesi uyarınca İlişiksiz Belgesi Bedeli yıllık asgari ücretin 1 aylık brüt tutarı olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; Aralık  2010’da Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve 01.01.2011’den itibaren uygulanacak olan yeni brüt asgari ücret tutarı 796,50.- TL  ( Yediyüzdoksanaltı Türk Lirası ve Elli Kuruş) olduğundan Ocak 2011 itibarıyla ilişiksiz bedeli bu tutar üzerinden hesaplanacaktır.

En az 2 yıl bir kulüpte lisanslı olan sporcular; Yıl x 796,50.- TL’yi ihtilaf halinde Federasyon banka hesabına ( Türk Ekonomi Bankası, İstanbul Kurumsal Şube, Hesap No 12 – 100194, IBAN No: TR430003200001200001001194 ) yatırmaları halinde İlişiksiz Belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Yatırılan miktar 2 x 796,50.- = 1593.- TL’den yüksek olamaz.

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
31 ARALIK 2010
Copyright © 2013 Türkiye Yelken Federasyonu
Türkiye Yelken Federasyonu
Ulus İş Hanı Kat: 2, Ulus PK:06050 ANKARA Tel:0312.311.23.61 Fax:0312.311.00.78 E-posta:tyf-ankara@tyf.org.tr