Duyurular

Diğer

2.Kademe Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenörü Terfi Kursu İlanı (14-26 Kasım 2016 İstanbul)

Türkiye Yelken Federasyonu 2016 yılı faaliyet programında yer alan 2.Kademe Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenör Terfi Kursu 14-26 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul ilinde yapılacaktır. Kurs, Temel Eğitim Programı ve Özel Eğitim Programı olmak üzere 2 kısımdan oluşacaktır. Kursun, Temel Eğitim Programı 14-20 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Yelken Kulübü Seminer salonunda,  Özel Eğitim Programı 21-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Marmara Yelken Kulübünde yapılacaktır. Yelken ve Rüzgar Sörfü branşlarının temel eğitim dersleri aynı olup özel eğitim dersleri farklılık göstermektedir.

Bu kurs 20 aday kapasiteli olup aşağıdaki şartları yerine getirenler başvurabilirler. Antrenör Eğitim Yönergesi ve TYF Antrenör Talimatı, gereğince adaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır.

· En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

· Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak,

· Yüzme bilmek,

· En az TUYEP D4 ve /veya RS 4 Öğreticisi/Eğitmeni Belgesine sahip olmak

· Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, 
yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

· Taksirli  suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eş değer ağır para cezasıyla mahkûm edilmemiş olmak,

•Daha önce açılan 2. Kademe Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenörü Terfi Kursunda  Temel Eğitim Ders, Spor Dalı Teknik Taktik ders veya derslerinden  bütünlemeye kalan antrenör adayları bu kursun  ilgili ders/dersleri ile sınav/sınavlarına katılabileceklerdir.

· Eğitim Kurulunca açılacak Antrenör Terfi  Kursuna katılmak ve yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olmak.

 

TYF Antrenör Talimatı, Madde 6.1 gereğince Antrenör Kurs, Seminer ve Kliniklerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği Katılım Payı alınmaktadır.
 2016 yılı için bu meblağ  550.- TL olup, Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN:TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

Katılımcıların başvuruları bireysel olarak değerlendirilecek olup, detaylı kurs programının da içerisinde bulunacağı bir e-posta ile katılımların başvuruları onaylanacaktır. Bu sebepten başvuru yapan adayların başvurularının durumunu takip etmek için e-postalarını kontrol etmeleri önemle rica olunur. Yeterli başvuru olmadığı takdirde kurs ileri bir tarihe ertelenecektir.

Kurs ile ilgili katılımcılara TYF tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak, tüm masraflarını kendileri karşılayacaklardır. Kursu ve yeterlilik sınavlarını başarılı bir şekilde tamamlayan adaylara 2. Kademe Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenör Belgesi düzenlenir.

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, 2. kademe Yelken & Rüzgar Sörfü Antrenörü Terfi Kursuna katılabilmek için en geç 08 Kasım  2016 tarihine  kadar Ek-A Antrenör başvuru formunu egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile ve başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Departmanı dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

Not: Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adres : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  Fenerbahçe Mah. Cavit Çıtak Sk. Ceritoğlu Apt. No:3 D.1 Kadıköy-İstanbul

e-Posta : egitim@tyf.org.tr

Son Başvuru Tarihi: 08 Kasım 2016

Başvuru için gerekli belgeler:

· Antrenör Başvuru Formu (Ek-A)

· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

· Öğrenim Belgesi Tasdikli Örneği

. Yeni çekilmiş 2 Adet Fotoğraf

· Sağlık Raporu

. Adli Sicil Kaydı

. Amatör Denizci Belgesi Fotokopisi

. Cezası Olmadığına Dair Yazı(Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden)

. İlk Yardım Belgesi Fotokopisi

· I. Kademe Antrenör Belgesinin Aslı

. En az 1 Yıl Üst Kademe Antrenörün Yanında Çalışmış Olduğunu Belgelemek

· 550 TL katılım payının     Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi 

   IBAN:TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 numaralı hesabına ödenmiş olduğunu gösteren dekont.

Özel Eğitim Programında Denizde uygulama yapılacağından deniz ve hava koşullarına uygun kıyafeti yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

Türkiye Yelken Federasyonu

 Eğitim Kurulu

 

Ek(A): Antrenör Kursu Başvuru Formu.Yayınlanma Tarihi: 11/10/2016 10:16