Duyurular

Diğer

2017 Yılı Antrenör Vize Koşulları

2017 Yılı Antrenör Vize Koşulları

 

Türkiye Yelken Federasyonu’nu Antrenör Talimatı, Antrenör lisanslarının vize usulü Madde 13-1/2/3 de belirtildiği üzere ,gerekli şartları taşıyan antrenörlerin vizeleri yapılacaktır. Antrenör lisansları her yıl Ocak ayı içinde, Federasyon tarafından belirlenmiş vize bedelini ödemek kaydıyla Antrenör talimatının Madde 13 de belirtilen şartları taşıyan antrenörlerin lisansları vize edilir. (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı’ nca  30.12.2016 tarihli ve 105015 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ un Ek.9 Maddesi gereğince Genel Müdürlüklerde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalıştırılan antrenörlerden vize ve seminer ücreti talep edilmemesi ile ilgili yazı gereği, bu koşula uyan antrenörlerden ücret talep edilmeyecektir).

Antrenörlerin 2017 yılında Türkiye Yelken Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan herhangi bir yarışta görev yapabilmeleri için talimatta belirtildiği usulde gerekli işlemleri yapmaları gereklidir aksi halde yarışlarda görev yapmalarına müsaade edilmeyecektir. 

 

2017 yılı antrenör vizesi için aşağıdaki belgelerden; Ek-A Antrenör Bilgi ve Vize Başvuru Formunu  egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile ve diğer evrakları ise TYF- İzmir ofisi, İşçiler Cad. No:143 K:1  35230 Alsancak / İZMİR  (eğitim departmanı) adresine gönderilmeleri gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

  • Antrenör Bilgi ve Vize Formu (Ek-A)
  • 100 TL yıllık vize ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (TYF hesabı Iban: TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09 nolu hesabına Antrenör vize bedeli olarak yatırmaları)
  • Antrenör belgesi fotokopisi ve antrenör lisans kartı  (antrenör lisans kartı olmayanlar 2 adet vesikalık fotoğraf göndererek kartları düzenlenir.)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Bir kulüpte halen çalıştığına dair resmi yazı
  • Halen geçerli Temel İlk Yardım Belgesi/ kartı fotokopisi
  • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Fotokopisi
  • TYF Kurtarma Botu Kullanma Sertifikası Fotokopisi (veya Eğitimine katıldığını yönelik yazı)

 

Bilgilerinize sunulur.

 

TYF Eğitim Kurulu

 

Dosya Eki: duyuru-ek1-bilgi-vize-formu.docYayınlanma Tarihi: 13/01/2017 16:54