Duyurular

Diğer

Aday Hakem Kursu İstanbul

04-05-06 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Yelken Kulübü/İstanbul’da  (Fenerbahçe burnu Fenerbahçe İstanbul Tel: 0216 336 06 33) gerçekleştirilecek olan   Aday Hakem Kursuna  20.12.2014 tarihli TYF Hakem Talimatı’nda belirtilen ve aşağıda tekrarlanan Madde 12.(4)  ve 14.(1)’deki şartlara sahip kişiler katılabilecektir:

Katılımcıların aşağıda yazılı belgeler ve kurs ücreti olan 180 TL lık banka dekontunu en geç 30 Kasım 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar TYF’nin Fenerbahçe Mahallesi Cavit Çıtak Sokak Ceritoğlu Apt.No:3/1 Kalamış/Kadıköy/İstanbul adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Kurs ücreti 180 TL TYF nin Türkiye Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi

IBAN TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 hesabına yatırılacaktır.

İstanbul dışından kursa katılacak olan adaylar İstanbul Yelken Kulübü kampüsünde bedeli karşılığı konaklama yapabileceklerdir.

Madde 12.(4) Yelken hakemi olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) TC vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak

e) Yüzme bilmek,

f) Disiplin suçu işlememiş olmak,

g) Taksirli suç dışında, ağır hapis veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak,

h) Yelken hakemi yetiştirme kurslarına devam etmek, sınav sonucunda geçerli notu almış olmak,

Madde 14.(1) Hakem unvanlarının kazanılması için usuller :

a) Aday Yelken Hakemi

Aday Yelken Hakemi olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle, Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar;

 a) Aday Başvuru Formu, (EK-A)

 b) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf,

 c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 ç)Tasdikli öğrenim belgesi,

 d) Amatör Denizcilik Belgesi Fotokopisi,

 e) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı,

 f) Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti.

Kursta başarılı sayılmak için yapılan sınavda en az 60 puan almak gerekmektedir. Kurs sonucu yapılan sınavları başaranlara Aday Yelken Hakemi lisansı verilir.

 

13.11.2015

Türkiye Yelken Federasyonu

Merkez Hakem Kurulu

EK-A Aday Hakem Bilgi FormuYayınlanma Tarihi: 13/11/2015 17:32