Duyurular

Diğer

Pedagojik Formasyon Semineri Kurs İlanı Duyurusu

Türkiye Yelken Federasyonu Antrenör Talimatı  Madde:13(2/d) de belirtilen Antrenör Lisanslarının Vize usulü gereğince  Pedagojik Formasyon Semineri aşağıda ilan edilen tarih ve yerde yapılacaktır. Pedagojik Formasyon semineri toplam 10 dersten oluşmaktadır. Kursiyerler Pedagojik Formasyon Eğitim sertifikasını alabilmesi için toplam 10 derse katılmaları ve sınavlarda  başarılı olmaları gerekmektedir.

 

 Pedagojik Formasyon Semineri I Programı;

Ders Adı:

Ders Saati ve Yeri:

Dersin Tarihi:

Eğitim Bilimine Giriş

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

08 Ocak 2018

Gelişim Psikolojisi

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

09 Ocak 2018

Program Geliştirme ve Eğitim

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

10 Ocak 2018

Sınıf Yönetimi

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

11 Ocak 2018

Rehberlik

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

12 Ocak 2018

 

Pedagojik Formasyon Semineri II Programı;

Ders Adı:

Ders Saati ve Yeri:

Dersin Tarihi:

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

15 Ocak 2018

Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

16 Ocak 2018

Özel öğretim yöntemleri

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

17 Ocak 2018

Ölçme ve değerlendirme

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

18 Ocak 2018

Antrenörlük Uygulaması

(09:00-17:00) Ege Üni. BESYO Bornova/İZMİR

19 Ocak 2018

 

Bu kursa Türkiye Yelken Federasyonu Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenörü Lisansına sahip olanlar başvurabilir.

Pedagojik Formasyon Semineri; Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bornova / İZMİR tesislerinde gerçekleşecektir.

Kurs ile ilgili katılımcıların konaklama ve yemek ücretleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

16 – 31 Ekim 2017 tarihlerinde 1. Kademe Antrenör ve Rüzgar Sörfü Kursuna katılmış olan 15 kişinin bu kursa katılmaları gerekmekte olup kendilerinden katılım ücreti alınmayacaktır.

Bu kursa katılanların dışında eğitim almak isteyenlerden 550 TL kurs ücret alınacaktır.

 

Antrenör Eğitim Yönergesi ve TYF Antrenör Talimatı, gereğince adaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır.

  • Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
  • Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,
  • Açılacak Pedagojik Formasyon Seminerlerine (1ve2) katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmak zorundadır.
  • TYF Antrenör Talimatı, Madde 5.2 gereğince Antrenör Kurs, Seminer ve Kliniklerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği Katılım Payı alınmaktadır.   2017 yılı için bu meblağ toplam 550. TL olup, Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi

IBAN:TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09 numaralı hesabına ödemiş olması, gerekmektedir.

 

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, Pedagojik Formasyon Seminerine katılabilmek için en geç 27 Aralık 2017 günü mesai bitimine kadar egitim@tyf.org.tr  adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Bölümü dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

Adres : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

4. Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane - İSTANBUL   

E-Posta : egitim@tyf.org.tr 

Gerekli Belgeler:

  • Yazılı Başvuru Formu
  • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi TC Kimlik Numarası ile
  • Adli Sicil kaydı veya beyanı.
  • 550 TL katılım payının Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi IBAN:TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09 numaralı hesabına ödenmiş olduğunu gösteren ‘’Pedagojik Formasyon Semineri Ödemesi’’  olarak belirtilmiş  dekont.

Dosya Eki: Pedagojik-Formasyon-Semineri-Basvuru-Formu.doc

Türkiye Yelken Federasyonu
Eğitim KuruluYayınlanma Tarihi: 11/12/2017 11:03