Duyurular

Diğer

(RS5) Rüzgar Sörfü Usta Öğreticisi / Eğitmeni Kursu İlanı 24-28 Ekim 2016 (Urla/İZMİR)

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, (RS5) Rüzgar Sörfü Usta  Öğreticisi / Eğitmeni Kursu aşağıda ilan edilen tarih ve yerde açılacaktır.

Tarih: 24-28 Ekim 2016

Kurs yeri: ARM Urla Yelken Kulübü

Kurs Saatleri: 09:30-17:00

Eğitmen: Hüsnü Uygur (İrtibat tel: 0535 206 2121)

 

TYF YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.8  ve Madde 8’in  hükümleri gereğince (RS5) Rüzgar Sörfü Usta  Öğreticisi/Eğitmeni olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) En az 20 yaşında olmak,

b) TYF onaylı RS4 Kursu sertifikasına sahip olmak,

c) (RS4)  Usta Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

d) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

e) Taksirli suç dışında,,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,

f) TYF Eğitim Kurulunca açılacak (RS5) Rüzgar Sörfü Usta  Öğreticisi/Eğitmeni Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.

 • (RS5) Rüzgar Sörfü Usta Öğreticisi/Eğitmeni Kursu için 1.250 TL katılım payını Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN:TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.
 • Ayrıca kurslara katılım sayıları standartlar gereği kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin Rüzgar Sörfü dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir.

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, (RS5) Rüzgar Sörfü Usta Öğreticisi/Eğitmeni Kursuna katılabilmek için en geç 18 Ekim 2016 tarihine kadar Ek-A başvuru formunu egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Bölümüne göndermeleri gerekmektedir.

 

 • Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Adres : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  Fenerbahçe Mah. Cavit Çıtak Sk. Ceritoğlu Apt. No:3 D.1 Kadıköy-İstanbul

 

e-Posta : egitim@tyf.org.tr

 

Son Başvuru Tarihi: 18 Ekim 2016

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi Formu (Ek. A)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet renkli vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası ihtiva etmektedir)
 • Öğrenim Belgesi (fotokopisi)
 • Amatör Denizci Belgesi (fotokopi)
 • Savcılıktan alınacak Adli sicil belgesi(onaylı aslı)
 • TYF onaylı RS4 Kursu sertifikasının fotokopisi
 • (RS4) Rüzgar Sörfü  Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az 2 yıl görev yaptığını gösteren belge,
 • Sağlık Raporu
 • Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

Kurs süresindeki pratik su üstü çalışmaları için mevsime uygun kıyafetler adayların yanında olmalıdır.

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.
Kurslarla ilgili olarak TYF tarafından katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, katılımcılar tüm iaşe/ibate giderlerini kendileri defaten karşılayacaklardır. Detaylı bilgi için egitim@tyf.org.tr  adresine mail gönderilmesi rica olunur.

 

Türkiye Yelken Federasyonu

Eğitim Kurulu

 

 

Ek:A Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi FormuYayınlanma Tarihi: 26/09/2016 10:44