Duyurular

Diğer

(US4) Kiteboard Eğitmeni Yetiştirme Kursu İlanı

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, (US4) Kiteboard Eğitmeni Yetiştirme Kursu aşağıda ilan edilen tarihte ve yerlerde açılacaktır.

 

Kurs Tarihi                  : 07 – 11 Mayıs 2018    

Kurs Yeri                     : Urla Kite Camp Urla / İZMİR  

Kurs Saatleri               : 09:30 – 17:00

Eğitmen                       : Ogan Tüzel

Son Başvuru Tarihi      : 30 Nisan 2018

  

 TYF YELKEN ÖĞRETİCİSİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.1 ve Madde 8.  hükümleri gereğince (US4) Kiteboard Eğitmeni olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a)       En az 18 yaşında olmak,

b)       Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak

c)       Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak

d)       Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak, beş yıl ve daha fazla ağır hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak.

e)       TYF Eğitim Kurulunca açılacak (US4) Kitebord Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonrasında başarı belgesi almak.

f)        (US4) Kiteboard Eğitmeni olmak  için 1.375 TL katılım payını Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN: TR13 0003 2000 0000 0049 9373 24 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

g)       Ayrıca kurslara katılım sayıları standartlar gereği kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin yelken spor dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir.

h.     Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, (US4) Kiteboard Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılabilmek için en geç son başvuru tarihi olan 30 Nisan 2018’e kadar Ek-A başvuru formunu egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Bölümü dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

Kargo Adresi : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  

4.Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane İSTANBUL

e-Posta : egitim@tyf.org.tr

Başvuru için gerekli belgeler;

·       Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi Formu (Ek. A)

·       Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

·       Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası ihtiva etmektedir)

·       Öğrenim Belgesi (fotokopisi) (e- devlet internet çıktısı kabul edilecektir.)

·       Amatör Denizci Belgesi (fotokopi)

·       Adli sicil kaydı / beyanı (e- devlet internet çıktısı kabul edilecektir.)

·       Yüzme bildiğine dair kişisel beyan dilekçesi

·       Sağlık Raporu

·       Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

Kurs başlangıcında pratik su üstü testleri yapılarak katılımcıların yelken yeterlilikleri sınanmaktadır. Kursun başında yelken becerileri kursa katılım için yetersiz olduğu tespit edilen adayların kursa devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Kurs süresindeki pratik su üstü çalışmaları için mevsime uygun kıyafetler adayların yanında olmalıdır.

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.

Kurs ile ilgili katılımcılara TYF tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak, tüm masraflarını kendileri karşılayacaklardır.

Katılımcıların başvuruları bireysel olarak değerlendirilecek olup, detaylı kurs programının da içerisinde bulunacağı bir e-posta ile katılımların başvuruları onaylanacaktır. Bu sebepten başvuru yapan adayların başvurularının durumunu takip etmek için e-postalarını kontrol etmeleri önemle rica olunur. Yeterli başvuru olmadığı takdirde kurs ileri bir tarihe ertelenecektir.

Dosya Eki: Ek-A-ogretici-basvuru-formu.doc 

 

Türkiye Yelken Federasyonu

Eğitim KuruluYayınlanma Tarihi: 27/04/2018 16:51