NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

1 Yöntem Açıklaması
2 Yöntem Açıklaması
3 Yöntem Açıklaması

Eğer bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bizimle hemen iletişim kurunuz. Teşekkürler.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon 1: 0 000 000 00 00
Telefon 2: 0 000 000 00 00
Telefon 3: 0 000 000 00 00

TUYEP (RS4) Rüzgar Sörfü Öğreticisi / Eğitmeni Kurs İlanı Duyurusu (Alaçatı)

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı - (RS4) Rüzgâr Sörfü Öğreticisi / Eğitmeni Yetiştirme Kursu aşağıda ilan edilen tarihte ve yerlerde açılacaktır.

Toplamda 5 gün olan kurs süresinin teorik dersleri pandamı kuralları çerçevesinde “TYF Çevrimiçi Faaliyet Platformu” kullanılarak 3 gün bilgisayar başında, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde planlanmıştır.

 

Kurs Tarihi: 04  – 08 Ekim.2021    

Kurs Yeri:    Teorik Eğitim: TYF Çevrimiçi Faaliyet Platformu üzerinden (İlk 3 gün)

Uygulama Eğitimi: Çağla Kubat  Yelken Kulübü Alaçatı Çeşme  / İZMİR (Son 2 gün)

Kurs Saatleri: 09:30 – 17:00

Eğitmen        : Dorukhan ÖZARSLAN

Son Başvuru Tarihi: 01.Ekim. 2021

Kurs Kodu: RS4

 

Kursa katılma hakkı elde eden kursiyerlere online olarak nasıl ders alacaklarını gösteren eğitim bilgilendirmesi son başvuru tarihi olan 01.Ekim. 2021 saat 18.00’da mail olarak bildirilecektir.  

 TYF YELKEN ÖĞRETİCİSİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.7 ve Madde 8.  hükümleri gereğince RS4 Rüzgar Sörfü Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a)       En az 18 yaşında olmak,

b)       Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak

c)       Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak

d)       Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak, beş yıl ve daha fazla ağır hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak.

e)       TYF Eğitim Kurulunca açılacak RS4 Rüzgar Sörfü Öğretici/Eğitmen Yetiştirme Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonrasında başarı belgesi almak.

f) RS4 Uçurtma Sörfü/Eğiticisi için bu programa özel indirimli olarak belirlenmiş 1820 TL katılım payını (Teori ve uygulama eğitimlerinin toplam bedelidir) Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN: TR88 0003 2000 0000 0049 9373 32 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

g)Ayrıca kurslara katılım sayıları standartlar gereği kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin yelken spor dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir.

h) Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, RS4 Rüzgar Sörfü Öğretici/Eğitmen  Yetiştirme Kursuna katılabilmek için en geç 01.Ekim. 2021’ e kadar Ek-A başvuru formunu [email protected]r adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İzmir Ofisi’ne Eğitim Bölümü dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Kargo Adresi : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

              İşçiler Caddesi Key Plaza No: 147 K:4 Alsancak 35230 İZMİR

e-Posta : [email protected]

Son Başvuru Tarihi: 01.Ekim. 2021

 

Başvuru için gerekli belgeler;

·       Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi Formu (Ek. A)

·       Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

·       Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası ihtiva etmektedir)

·       Öğrenim Belgesi (fotokopisi) (e- devlet internet çıktısı kabul edilecektir.)

·       Amatör Denizci Belgesi (fotokopi)

·       Adli sicil kaydı / beyanı (e- devlet internet çıktısı kabul edilecektir.)

·       Yüzme bildiğine dair kişisel beyan dilekçesi

·       Sağlık Raporu

·       Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

 

Kursun pratik kısmı olan deniz çalışmasında su üstü testleri yapılarak katılımcıların yelken yeterlilikleri sınanmaktadır. Kursun başında yelken becerileri kursa katılım için yetersiz olduğu tespit edilen adayların kursa devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Kurs süresindeki pratik su üstü çalışmaları için mevsime uygun kıyafetler adayların yanında olmalıdır.

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.

Kurs ile ilgili katılımcılara TYF tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak, tüm masraflarını kendileri karşılayacaklardır.

Katılımcıların başvuruları bireysel olarak değerlendirilecek olup, detaylı kurs programının da içerisinde bulunacağı bir e-posta ile katılımların başvuruları onaylanacaktır. Bu sebepten başvuru yapan adayların başvurularının durumunu takip etmek için e-postalarını kontrol etmeleri önemle rica olunur. Yeterli başvuru olmadığı takdirde kurs ileri bir tarihe ertelenecektir.

Dosya Eki: Ek-A-ogretici-basvuru

 

Türkiye Yelken Federasyonu
Eğitim Kurulu


YUKARI