NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

1 Yöntem Açıklaması
2 Yöntem Açıklaması
3 Yöntem Açıklaması

Eğer bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bizimle hemen iletişim kurunuz. Teşekkürler.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon 1: 0 000 000 00 00
Telefon 2: 0 000 000 00 00
Telefon 3: 0 000 000 00 00

TUYEP (RS4) Rüzgar Sörfü Öğreticisi / Eğitmeni Kurs İlanı

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, (RS4) Rüzgar Sörfü Öğreticisi / Eğitmeni Yetiştirme Kursunun detayları ve katılım koşulları aşağıdaki gibidir.

TYF bünyesinde kurulu bilişim altyapısı üzerinden elektronik ortamda (online) verilecek olan TUYEP teorik eğitim dersleri 3 günlük bir sürede katılımcıların internete bağlı bilgisayarı başında konu anlatımlı ve ileri bir tarihte 2 gün denizde uygulamalı şekilde planlanmıştır.

Eğitmen adaylarının sertifikalarını alabilmeleri için 18 - 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında 3 günlük teorik eğitimi ve 2021 yılının sonuna kadar hakları saklı kalmak kaydıya, farklı il ve tarihlerde açılacak olan deniz uygulama eğitimlerinden her hangi birini başarıyla tamamlamaları yeterlidir.  

Kurs Tarihi                  : 18 – 20 Mayıs 2020    

Kurs Yeri                     : TYF İnternet Sitesi Üzerinden (Online Eğitim) 

Kurs Saatleri               : 09:30 – 17:00

Eğitmen                       : Serhan BALCI

Son Başvuru Tarihi      : 15 Mayıs 2020

Kurs Kodu                   : RS4-3

Kursa katılma hakkı elde eden kursiyerlere online olarak nasıl ders alacaklarını gösteren eğitim bilgilendirmesi son başvuru tarihi olan 15 Mayıs 2020 saat 18.00’da mail olarak bildirilecektir.

  

 TYF YELKEN ÖĞRETİCİSİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.7 ve Madde 8.  hükümleri gereğince RS4 Rüzgar Sörfü Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a)       En az 18 yaşında olmak,

b)       Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak

c)       Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak

d)       Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak, beş yıl ve daha fazla ağır hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak.

e)       TYF Eğitim Kurulunca açılacak RS4 Rüzgar Sörfü/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonrasında başarı belgesi almak.

f)        RS4 Rüzgar Sörfü/Eğiticisi için bu programa özel indirimli olarak belirlenmiş 1000 TL katılım payını (Teori ve uygulama eğitimlerinin toplam bedelidir) Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN: TR13 0003 2000 0000 0049 9373 24 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

g)       Ayrıca kurslara katılım sayıları standartlar gereği kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin yelken spor dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir.

h.       Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, RS4 Rüzgar Sörfü/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılabilmek için en geç 15/05/2020 tarihine kadar Ek-A başvuru formunu egitim@tyf.org.tr  adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Bölümü dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kargo Adresi : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

4.Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane İSTANBUL

e-Posta : egitim@tyf.org.tr

Son Başvuru Tarihi: 15/05/2020 

Başvuru için gerekli belgeler;

·       Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi Formu (Ek. A)

·       Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

·       Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası ihtiva etmektedir)

·       Öğrenim Belgesi (fotokopisi) (e- devlet internet çıktısı kabul edilecektir.)

·       Amatör Denizci Belgesi (fotokopi)

·       Adli sicil kaydı / beyanı (e- devlet internet çıktısı kabul edilecektir.)

·       Yüzme bildiğine dair kişisel beyan dilekçesi

·       Sağlık Raporu

·       Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

Kursun pratik kısmı olan deniz çalışmasında su üstü testleri yapılarak katılımcıların yelken yeterlilikleri sınanmaktadır. Kursun başında yelken becerileri kursa katılım için yetersiz olduğu tespit edilen adayların kursa devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Kurs süresindeki pratik su üstü çalışmaları için mevsime uygun kıyafetler adayların yanında olmalıdır.

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.

Kurs ile ilgili katılımcılara TYF tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak, tüm masraflarını kendileri karşılayacaklardır.

Katılımcıların başvuruları bireysel olarak değerlendirilecek olup, detaylı kurs programının da içerisinde bulunacağı bir e-posta ile katılımların başvuruları onaylanacaktır. Bu sebepten başvuru yapan adayların başvurularının durumunu takip etmek için e-postalarını kontrol etmeleri önemle rica olunur. Yeterli başvuru olmadığı takdirde kurs ileri bir tarihe ertelenecektir.

Dosya Eki: Ek-A-ogretici-basvuru

Türkiye Yelken Federasyonu
Eğitim Kurulu


YUKARI