NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

1 Yöntem Açıklaması
2 Yöntem Açıklaması
3 Yöntem Açıklaması

Eğer bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bizimle hemen iletişim kurunuz. Teşekkürler.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon 1: 0 000 000 00 00
Telefon 2: 0 000 000 00 00
Telefon 3: 0 000 000 00 00

Türkiye Yelken Federasyonu Yelken 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi

Türkiye Yelken Federasyonu Yelken 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi

1. ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

a)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

d)    Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karışt ırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak,

e)     En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak,

f)      13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

g)     Bu Talimatın 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak,

h)    Yardımcı antrenör uygulama eğitimine katılmak için en az Türkiye Yelken Federasyonu YES Eğitim Sistemi  Dingi öğreticisi/eğitmeni (D4) ve/veya Rüzgar Sörfü öğreticisi/eğitmeni (RS4) ve/veya Yelkenli Yatçılık öğreticisi/eğitmeni (YY5) ve/veya Uçurtma Sörfü öğreticisi/eğitmeni (US4) belgesine sahip olmak.

 

2. KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ

 

a)   Kursa başvuru ve ödeme yapan ilk 20 kişi katılım sağlayacaktır.

b)  Kursa katılım: Yukarıda 1. Madde belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.

c)   Kurs kontenjanı e-devlet üzerinden başvuru yapan kursiyerlerle sınırlıdır. Sistem üzerinde belirlenen kota aşılamamaktadır.

d)  Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.

e)   05.10.2020 onay tarihli Antrenör Eğitim Talimatı madde 7 de belirtilen hükümler uygulanır.

 

 

 3. KURS ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER VE KURSA BAŞVURU ŞEKLİ

 

a) Adaylar fiziki olarak herhangi bir evrak göndermeyecektir.

 

b) E-Devlet Kurs Başvurusu:

E-Devlet Giriş /Gençlik ve Spor Bakanlığı / Spor Bilgi Sistemi /Uygulamaya Git / Spor Elemanı / Antrenör /Kurs Başvuru şeklinde yapılmalıdır. Mail adreslerinin doğru girilmesi gerekmektedir.

c)   Kurs ücreti:

1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu – 1500TL

d) Kursa katılım ücreti ödeme işlemleri için takip edilecek adımlar:

 

1-   E-devlet üzerinden alınan referans numarası ile 2533 Kurum Kodunu belirterek TÜRK EKONOMİ BANKASI’ndan (TEB) işlem yapabilirsiniz.

 

2- Çevrimiçi bankacılık sisteminden TEB Bankası > ödemeler/fatura ödemesi / Faturalar / Diğer / Gençlik ve Spor Bakanlığı ödemesi olarak T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilirsiniz.

 

3- TEB ATM > Ödemeler > Kurum Ödemeleri > Gençlik Ve Spor Bakanlığı> T.C. Kimlik Numarası girişi ile yatırabilirsiniz.

 

*****Kurs başvuru tarihleri içerisinde referans numarası ile ödeme yapmayan adayların işlemleri geçersiz olacak ve kursa kabul edilmeyecekler. Ayrıca Federasyon iban/hesap no bilgileri kullanılarak EFT/HAVALE ile yapılan ödemelerin geçerliliği olmayacak ve kursa kabul edilmeyecekler.

 

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRMEKURSLARI

KURSUN DÜZENLENDİĞİ İL

KURSUN

KADEMESİ

BAŞVURU TARİHLERİ

KURSUN

TARİHLERİ

KURSUN YAPILACAĞI YER

İZMİR

1.KADEME YRD.ANTRENÖR YETİŞTİRME  UYGULAMA KURSU

19-29 NİSAN 2022

11-15 MAYIS 2022

GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ

 

ÖNEMLİ

İlgili kurs için katılımcı sayısı 20 olarak belirlenmiş olup, başvuru ve ödeme yapan ilk 20 kişi asil listede yeralacaktır.


YUKARI