haber arşivi basına özel
Toto Banner İdda Marina Banner MArtı Marina Banner Pegasus
    
Yelkenli Yatçılık Öğreticisi/Eğitmeni Kursu (YY5) 07-12 Mayıs Gökova/Muğla

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP)
Öğretici/Eğitmen Yetiştirme Kursları

Yelken Federasyonu Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, Öğretici / Eğitmen Yetiştirme kurslarına 2011 Faaliyet Programında yer alan ve aşağıda ilan edilen dallarda ve kademelerde, devam edilecektir.

Karacasöğüt Köyü
Marmaris
Tel : (252) 465 51 47-48-49

TYF YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI 
Madde 6.4 hükümleri gereğince Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

 

Ayrıca kursa katılım sayıları standartlar gereği 10 kişi ile kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin yelken spor dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir. 
Kesin katılımcı listesi kurs başlangıç tarihinden 7 gün önce yayınlanacaktır.

Başvurular :  YELKENLİ YATÇILIK (YY5) Öğretici/Eğitmen Adayları için : 28 Nisan 2011 tarihine kadar, aşağıdaki belgelerle:

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
Bolahenk sok. No.11 Ayaspaşa – İstanbul adresine yapılmalıdır
ÖZLEM ŞEN : sekr@tyf.org.tr

Kurslar RYA Instructorlar  Simon Jinks ve Chris Slade , tarafından gerçekleştirilecek, D4 Öğreticisi Deniz Karamanoğlu TYF Sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Kursun 2 günü karada 4 günü denizde geçeceğinden dolayı, yat ile yelken yapmaya uygun kıyafet ve, donanımın beraberinde getirilmesi gerekmektedir. Katılımcıların kurs için yanlarında getirmeleri gereken malzemeler Ek – Bde belirtilmiştir. 
Kurs sırasında 2 gün karada bungalowlarda , 4 gün boyunca ise teknede konaklanacak olup tam pansiyon konaklama ücreti günlük 40 TLdir. 

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.
Kurslarla ilgili olarak TYF tarafından katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, katılımcılar tüm iaşe/ibate giderlerini kendileri defaten karşılayacaklardır. Konaklama imkanları ve detaylı bilgi için Deniz Karamanoğluna başvurulması rica olunur (deniz@gokovayelken.com, 0533 683 70 04)

doc.png Ek – A Öğretici Başvuru veAday Bilgi Formu

doc.png Ek – B Katılımcıların Yanlarında Getirmeleri Gereken Malzeme & Ekipmanlar

doc.png Ek – C Ulaşım Bilgileri

Copyright © 2013 Türkiye Yelken Federasyonu
Türkiye Yelken Federasyonu
Ulus İş Hanı Kat: 2, Ulus PK:06050 ANKARA Tel:0312.311.23.61 Fax:0312.311.00.78 E-posta:tyf-ankara@tyf.org.tr