Duyurular

Diğer

3. Kademe Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenörü Terfi Kursu İlanı (02-15 Aralık 2016 Karşıyaka/İZMİR)

TYF 2016 yılı Faaliyet Programında yer alan 3. Kademe Yelken & Rüzgar Sörfü Antrenörü Terfi Kursu  02-15 Aralık 2016 tarihleri arasında İzmir Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi Tesisleri’ nde  yapılacaktır. Kurs Temel Eğitim Programı ve Özel Eğitim Programı olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Yelken ve Rüzgar Sörfü branşlarının temel eğitim dersleri aynı olup özel eğitim dersleri farklılık göstermektedir.

 

Antrenör Eğitim Yönergesi ve TYF Antrenör Talimatı, gereğince adaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır.

 • Bu kurs 25 aday kapasiteli olup Türkiye Yelken Federasyonu 2. Kademe Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenörü   Lisansına sahip olanlar başvurabilir.
 • Katılımcılar seçilirken özellikle halen Centreboard sınıflarında antrenörlük yapan ve yelken kuruluşlarında görev alan   antrenörlere öncelik verilecektir.
 • 2. Kademe Antrenör Lisansına  sahip ve 2. Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve  bu süre     içerisinde branşla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
 • Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak.
 • Sağlık Bakanlığı onaylı minimum 16 saatlik temel ilk yardım belgesi sahibi olmak.
 • Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak   mahrumiyeti cezası almamış olmak,
 • Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş  olmak,
 • Daha önce açılan 3. Kademe Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenörü Terfi Kursunda  Temel Eğitim Ders, Spor Dalı Teknik Taktik ders veya derslerinden  bütünlemeye kalan antrenör adayları bu seminerin ilgili ders/dersleri ile sınav/sınavlarına katılabileceklerdir.
 • Kurs ile ilgili katılımcılara TYF tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak, tüm masraflarını kendileri karşılayacaklardır.
 • Açılacak 3. Kademe Yelken & Rüzgar Sörfü Antrenörü Terfi Kursuna  katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmak.
 • TYF Antrenör Talimatı, Madde 6.1 gereğince Antrenör Kurs, Seminer ve Kliniklerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği Katılım Payı alınmaktadır.   2016 yılı için bu meblağ 550.- TL olup, Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi , IBAN:TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

 

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, 3. kademe Yelken & Rüzgar Sörfü Antrenörü Terfi Kursuna katılabilmek için en geç 18 Kasım 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Ek-A Antrenör başvuru formunu egitim@tyf.org.tr  adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Bölümü dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

 

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 •  Antrenör Başvuru Formu (Ek-A)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf
 • Sağlık Raporu
 • Öğrenim Belgesi Tasdikli örneği
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Amatör Denizci Belgesi Fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Cezası Olmadığına Dair Yazı(Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden)
 • İlk Yardım Belgesi Fotokopisi
 • II. Kademe Antrenör Belgesi Aslı
 • II. Kademede En az 2 Yıl Çalışmış Olmak ve Bu Süre İçerisinde Branş İle İlgili En az 2 Seminer Gördüğünü  Belgelemek.
 • 550 TL katılım payının Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi IBAN:TR80 0003    2000 0340 0001 0011 94 numaralı hesabına ödenmiş olduğunu gösteren dekont.

Not: Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 Adres : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

Cavit Çıtak Sokak Ceritoğlu Apt. No:3 D.1 Kalamış – Fenerbahçe  Kadıköy – İstanbul   

E-Posta : egitim@tyf.org.tr  

Son başvuru tarihi: 18 Kasım 2016

 

Türkiye Yelken Federasyonu

Eğitim Kurulu

 

EKLER : Başvuru Formu (Ek:A)Yayınlanma Tarihi: 11/10/2016 14:37