NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

1 Yöntem Açıklaması
2 Yöntem Açıklaması
3 Yöntem Açıklaması

Eğer bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bizimle hemen iletişim kurunuz. Teşekkürler.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon 1: 0 000 000 00 00
Telefon 2: 0 000 000 00 00
Telefon 3: 0 000 000 00 00

(D5) Dingi Usta Öğreticisi / Eğitmeni Kursu İlanı (Bodrum)

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, (D5) Dingi Usta Öğreticisi /Eğitmeni  

kursu aşağıda ilan edilen tarih ve yerlerde açılacaktır.

 

 

Kurs Tarihi                  : 15 – 19 Nisan 2019    

Kurs Yeri                     : B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi Bodrum / MUĞLA     

Kurs Saatleri               : 09:30 – 17:00

Eğitmen                       : Serdar ÇİÇEK

Son Başvuru Tarihi    : 08 Nisan 2019

 

TYF YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.2 ve madde 8’in  hükümleri gereğince

(D5) Dingi Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a)         En az 20 yaşında olmak,

b)         TYF onaylı D4 Kursu belgesine sahip olmak,

c)         (D4) Dingi Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az iki yıl görev yapmış olmak,

d)         Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

e)         Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,

f)         TYF Eğitim Kurulunca açılacak (D5) Dingi Usta Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.

g)         (D5) Dingi Usta Öğreticisi/Eğiticisi  için 1.580 TL katılım payını Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus IBAN: TR13 0003 2000 0000 0049 9373 24 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

    h)         Ayrıca kurslara katılım sayıları standartlar gereği kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin yelken spor dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir.

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, (D5) Dingi Usta Öğreticisi/Eğitmeni Kursuna katılabilmek için en geç 08 Nisan 2019 tarihine kadar Ek-A başvuru formunu egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi Eğitim Bölümüne göndermeleri gerekmektedir.

Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Kargo Adresi          :TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  

                 4.Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane İSTANBUL

E-Posta                 : egitim@tyf.org.tr

 

Başvuru için gerekli belgeler;

×           Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi Formu (Ek. A)

×           Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

×           Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası ihtiva etmelidir)

×           TYF onaylı D4 Kursu belgesi fotokopisi

×           Öğrenim Belgesi (fotokopi) (e-devlet internet çıktısı kabul edilecektir)

×           Amatör Denizci Belgesi (fotokopi)

×           Adli Sicil Kaydı / Beyanı (e-devlet internet çıktısı kabul edilecektir)

×           Sağlık Raporu

×           (D4) Dingi Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az iki yıl görev yaptığını gösteren belge,

×           Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

Kurs süresindeki pratik su üstü çalışmaları için mevsime uygun kıyafetler adayların yanında olmalıdır.

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.

Kurs ile ilgili katılımcılara TYF tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak, tüm masraflarını kendileri karşılayacaklardır.

Katılımcıların başvuruları bireysel olarak değerlendirilecek olup, detaylı kurs programının da içerisinde bulunacağı bir e-posta ile katılımların başvuruları onaylanacaktır. Bu sebepten başvuru yapan adayların başvurularının durumunu takip etmek için e-postalarını kontrol etmeleri önemle rica olunur. Yeterli başvuru olmadığı takdirde kurs ileri bir tarihe ertelenecektir. Kurs sonucu yapılan sınavları başaranlar, Yelken Federasyonu Başkanlığınca verilecek kademesine uyan Öğretici/Eğitmen Belgesi almaya hak kazanırlar.

EkA: Öğretici Başvuru Formu

Türkiye Yelken Federasyonu
Eğitim Kurulu


YUKARI