Duyurular

Diğer

(KB5) Uçurtma Sörfü Usta Öğreticisi / Eğitmeni Kursu İlanı 17-21 Ekim 2016, Alaçatı/İZMİR

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, (KB5) Uçurtma Sörfü Usta   Öğreticisi / Eğitmeni  Kursu aşağıda ilan edilen tarih ve yerde açılacaktır.

Tarih :                         17-21 Ekim  2016
Kurs yeri:        Bubi Sörf Okulu Hacı Memiş Mah. 18000 sok. No: 20 Çark Limanı Alaçatı/İzmir

Kurs saatleri:   09:30- 17:00

Eğitmen :         Ogan Tüzel (İrtibat Tel: 0532 606 5579)

 

TYF YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 7.1  ve Madde 8’in  hükümleri gereğince (KB5) Uçurtma Sörfü Usta Öğretici/Eğitmeni olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) En az 20 yaşında olmak,

b) TYF onaylı KB4 Kursu sertifikasına sahip olmak,

c) KS4 Uçurtma Sörfü  Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

d) Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

e) Taksirli suç dışında,,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,

f) TYF Eğitim Kurulunca açılacak KB5 Uçurtma Sörfü  Usta  Öğreticisi/Eğitmeni Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarı belgesi almak.

g) (KB5) Uçurtma Sörfü Usta  Öğreticisi/Eğitmeni Kursu için 1.250 TL katılım payını Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN:TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

Ayrıca kurslara katılım sayıları standartlar gereği kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin Uçurtma Sörfü  dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir.

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, (KB5)Uçurtma Sörfü Öğreticisi/Eğitmeni Kursuna katılabilmek için en geç 11 Ekim 2016 tarihine kadar Ek-A başvuru formunu egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Bölümü dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

 • Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adres : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  Fenerbahçe Mah. Cavit Çıtak Sk. Ceritoğlu Apt. No:3 D.1 Kadıköy-İstanbul

e-Posta : egitim@tyf.org.tr

Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2016

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi Formu (ek A)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet renkli vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası mevcut kimlik fotokopisi)
 • Öğrenim Belgesi (fotokopi)
 • Amatör Denizci Belgesi (fotokopi)
 • Savcılıktan alınacak Adli sicil belgesi(onaylı aslı)
 • Sağlık raporu
 • TYF onaylı KB4 Kursu sertifikasının fotokopisi
 • (KB4) Uçurtma Sörfü  Öğreticisi/Eğitmeni olarak en az 2 yıl görev yaptığını gösteren belge,
 • Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

Kurs süresindeki pratik su üstü çalışmaları için mevsime uygun kıyafetler adayların yanında olmalıdır.

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.
Kurslarla ilgili olarak TYF tarafından katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, katılımcılar tüm iaşe/ibate giderlerini kendileri defaten karşılayacaklardır. Detaylı bilgi için egitim@tyf.org.tr  adresine mail gönderilmesi rica olunur.

 

Türkiye Yelken Federasyonu

Eğitim KuruluYayınlanma Tarihi: 26/09/2016 10:40