Duyurular

Diğer

(RS4) Rüzgar Sörfü Öğreticisi / Eğitmeni Kursu İlanı 17-21 Ekim 2016 (Urla/İzmir)

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, (RS4) Rüzgar  Sörfü Öğreticisi / Eğitmeni Yetiştirme kursu aşağıda ilan edilen tarih ve yerde açılacaktır.

Tarih :                         17-21 Ekim  2016
Kurs yeri:        Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü – Urla – İzmir

Kurs saatleri:   09:30- 17:00

Eğitmen :         Hüsnü, Uygur (İrtibat Tel: 0535 206 2121)

 

TYF YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.7 ve Madde 8’in  hükümleri gereğince (RS4) Rüzgar Sörfü Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

 • En az 18 yaşında olmak
 • Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak
 •  Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak
 • Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak, beş yıl ve daha fazla ağır hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak.
 • (RS4)Rüzgar Sörfü Öğreticisi için 1.250 TL katılım payını Türkiye Yelken Federasyonu  Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN:TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.
 • Ayrıca kurslara katılım sayıları standartlar gereği kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin rüzgar sörfü dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir.

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, (RS4) Rüzgar Sörfü Öğreticisi/Eğitmeni Kursuna katılabilmek için en geç 12 Ekim 2016 tarihine kadar Ek-A başvuru formunu egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Bölümüne göndermeleri gerekmektedir.

 • Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Adres : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  Fenerbahçe Mah. Cavit Çıtak Sk. Ceritoğlu Apt. No:3 D.1 Kadıköy-İstanbul

e-Posta : egitim@tyf.org.tr

Son Başvuru Tarihi: 12 Ekim 2016

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi Formu (Ek. A)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet renkli vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası ihtiva etmektedir)
 • Öğrenim Belgesi (fotokopisi)
 • Amatör Denizci Belgesi (fotokopi)
 • Savcılıktan alınacak Adli sicil belgesi(onaylı aslı)
 • Yüzme bildiğine dair kişisel beyan dilekçesi
 • Sağlık Raporu
 • Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

 

Kurs başlangıcında pratik su üstü testleri yapılarak katılımcıların rüzgar sörfü yeterlilikleri sınanmaktadır. Kursun başında rüzgar sörfü becerileri kursa katılım için yetersiz olduğu tespit edilen adayların kursa devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Kurs süresindeki pratik su üstü çalışmaları için mevsime uygun kıyafetler adayların yanında olmalıdır.

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.
Kurslarla ilgili olarak TYF tarafından katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, katılımcılar tüm iaşe/ibate giderlerini kendileri defaten karşılayacaklardır. Detaylı bilgi için egitim@tyf.org.tr  adresine mail gönderilmesi rica olunur.

 

Türkiye Yelken Federasyonu

Eğitim Kurulu

 

Ek:A Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi FormuYayınlanma Tarihi: 26/09/2016 10:41